Skip to main content

REVISJONSTJENESTER

Offshore Qualific forvalter revisjonstjenester knyttet til operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikopter.

Operasjonelle styringssystem

Operatørene på norsk sokkel har en felles revisjonsordning relatert til leverandørens operasjonelle styringssystem.

Les mer

Menneskerettigheter

Det utføres revisjoner knyttet til menneskerettigheter på vegne av en operatørgruppe.

Les mer

Sikring

Det gjennomføres sikringsrevisjoner av leverandører som har sikringsavtale iht. Offshore Norge retningslinjen 091-Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Les mer

Helikopter

Operatørselskapene samarbeider om felles revisjon av leverandørene som tilbyr helikoptertjenester på norsk sokkel.

Les mer