Skip to main content

Offshore Qualific overtar ansvaret for

Magnet JQS portalen og tilhørende revisjonstjenester fra 2. mai 2023

Offshore Qualific overtar ansvaret for

Magnet JQS portalen og tilhørende revisjonstjenester fra 2. mai 2023

Offshore Qualific

Vår ambisjon er å være en troverdig, kvalitetsbevisst og verdiskapende bransjeaktør som bidrar til effektiv leverandørkvalifisering i offshore og energibransjen.

 


Hvorfor Offshore Qualific

Offshore Qualific tilrettelegger for leverandørkvalifisering og standardiserte revisjonstjenester som fremmer sikker og effektiv drift i energibransjen.

Sikker drift

Kvalitetssikring

Verdiskaping

Revisjoner

Felles operatørkrav og standardiserte revisjonsprosesser gir økt kvalitet og mer effektive arbeidsprosesser i forsyningskjeden. Offshore Qualific samler revisjonsordninger knyttet til operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikopter.

Les mer

Magnet JQS

Magnet JQS er en digital portal hvor leverandører kan synliggjøre sine produkter og tjenester. Operatører, kontraktører og andre kjøperorganisasjoner i energisektoren bruker Magnet JQS til å kvalifisere leverandører i henhold til sine gjeldende krav i anskaffelsesprosesser.

Les mer

Nyhetsartikler

Se alle