Skip to main content

OM OSS

Offshore Qualific er et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge. Formålet med Offshore Qualific er å tilrettelegge for leverandørkvalifisering og standardiserte revisjonstjenester som fremmer sikker og effektiv drift i energibransjen.

Vår strategi

Offshore Qualific skal styrke arbeidet med revisjons- og kvalifikasjonsordninger ved å:

Sikre høy kvalitet på revisjonstjenester innen operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikopter.

Fremme samarbeid mellom operatører og leverandører, og bidra til økt verdiskaping gjennom standardisering og effektivisering av arbeidsprosesser.

Våre verdier

Vår ambisjon er å være en troverdig, kvalitetsbevisst og verdiskapende bransjeaktør som bidrar til effektiv leverandørkvalifisering

Vår ambisjon

Bidra til at bransjen har leverandørkvalifisering som gjør at operatøren kan utøve sin påseplikt overfor kontraktører og leverandører iht. petroleumsregelverket.

Utvikle standardiserte revisjonsprosesser innen operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikoptertjenester som gir mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser for aktørene.

Tilrettelegge for leverandørkvalifisering gjennom felles operatørkrav, standardisert datainnsamling og -deling i Magnet JQS. Dette gir økt verdiskaping til både operatører, kontraktører og leverandører i forsyningskjeden.

Vår organisasjon

Svein Håkon Fjelltun

Administrerende direktør

+47 98899442

shf@offshorequalific.no

Elisabeth Aaserød

+47 45214283

eaa@offshorequalific.no

Tove Elin Henriksen

+47 93837575

teh@offshorequalific.no

Christian Harestad

+47 466 33 071

ch@offshorequalific.no