Skip to main content

MAGNET JQS

Bransjens felles kvalifiseringssystem

Magnet JQS er en digital portal som brukes av operatører og kontraktører i energibransjen til å søke etter, revidere og kvalifisere leverandører i henhold til sine respektive kvalifikasjons- og innkjøpskrav.

Magnet JQS er i samsvar med EUs regelverk for offentlige anskaffelser.

Magnet JQS tilbyr

Økt synliggjøring av leverandørens produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder

Tilgang til standardisert leverandørinformasjon i en felles portal

Datadeling på tvers av industrien

Presis søkefunksjon og funksjonalitet for brukerne

Magnet JQS bidrar til

Økt synliggjøring av leverandørens produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder i energibransjen 

Leverandører kan synliggjøre sine produkter og tjenester i Magnet JQS. Dette kan by på forretningsmuligheter i form av kontrakter med nye kunder.

Tilgang til standardisert leverandørinformasjon i en felles portal

Magnet JQS bidrar med standardisert leverandørinformasjon som støtte til kvalifikasjons- og innkjøpsprosesser både for operatører og andre brukerorganisasjoner.

Magnet JQS bruker FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC), en anerkjent kategori standard som gjør at leverandører kan være så presise som mulig i beskrivelsen av produkter og tjenester.

Leverandørdata knyttet til kreditt- og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norge AS til sluttbrukere i Magnet JQS.

Datadeling på tvers av industrien

Portalen inneholder funksjoner som gjør at man kan sammenligne og velge data knyttet til den enkelte leverandør i henhold til ulike parameter.

Kjøperorganisasjoner kan abonnere på nyheter knyttet til den enkelte leverandør.

Kjøperorganisasjoner kan synliggjøre for intern bruk hvilke leverandører som er kvalifisert i henhold til krav i anskaffelsesprosesser.

Presis søkefunksjon og funksjonalitet for brukerne

Alle selskaper som er registrert kan søke og identifisere leverandører, underleverandører eller forretningspartnere i forhold til behov knyttet til anskaffelser og forretningsutvikling.

Kjøperorganisasjoner kan søke, filtrere og begrense antall relevante leverandører.

Magnet JQS har moderne søkefunksjonalitet og mulighet for å hente ut rapporter og analyser.

Nyhetsbrev

Tidligere nyhetsbrev

Ofte stilte spørsmål

Dersom ditt selskap ønsker å komme i posisjon til å inngå kontrakter med operatørene på norsk sokkel må du registrere ditt selskap og synliggjøre produkter og tjenester i Magnet JQS.

Magnet JQS er en portal som støtter leverandørkvalifisering. Gjennom forvaltning av leverandørinformasjon og styring av risiko i forsyningskjeden, bidrar Magnet JQS til effektive anskaffelsesprosesser i henhold til gjeldende EU regelverk.

Magnet JQS benytter FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC).

Kreditt- og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norway AS. Data knyttet til norske selskaper monitoreres og oppdateres ukentlig. Data knyttet til selskaper utenfor Norge monitoreres kvartalsvis (januar, april, juni og oktober).

Det er viktig at det enkelte selskap sørger for at all informasjon som er tilgjengeliggjort i Magnet JQS er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Det er etablert et bevis som dokumenterer at man er registrert i Magnet JQS (Certificate of registration). Dette blir tilgjengelig i Magnet JQS når leverandøren oppfyller minimumskrav til utfylling av informasjon.

Ja, det er en REST API.

https://portal-apis-magnetjqs.collabor8.no/

Dersom ditt selskap ønsker å bruke API for Magnet JQS, så ber vi dere fylle ut bestillingsskjema OrderForm-Collabor8-M2M-Application-Magnet-JQS.docx (live.com) og sende dette inn til supportmagnetjqs@offshorequalific.no

For å få tilgang til API for Magnet JQS må:

Forespørrer eller forespørrers brukerorganisasjon må ha en aktiv registrering i Magnet JQS (eller Human Rights Assessment Service “HuRi”).

Forespørrer gi en kort begrunnelse for den tiltenkte bruken av API.

Magnet JQS support

Mandag til fredag (08:00 – 16:00 CET)

Magnet JQS portal

Tove Elin Henriksen

+47 938 37 575

teh@offshorequalific.no