Skip to main content

MAGNET JQS

Portal for leverandørkvalifisering – brukt av kontraktører og alle operatører i energibransjen

Kjøperorganisasjoner bruker Magnet JQS til å søke etter, revidere, kvalifisere og monitorere leverandører i henhold til sine respektive kvalifikasjons- og innkjøpskrav. 

Registrer ditt selskap – øk sannsynligheten for å bli en foretrukket leverandør

THE DIGITAL PORTALHighlighting suppliers products and servicesBy the industry – for the industryStandarized supplier informationData sharing across the energy industrySustainable procurement processesIn compliance with EU´s public regulations THE DIGITAL PORTALHighlighting suppliers products and servicesBy the industry – for the industryStandarized supplier informationData sharing across the energy industrySustainable procurement processesIn compliance with EU´s public regulations
01

Standardisert leverandørinformasjon i en felles portal

Magnet JQS bidrar med standardisert leverandørinformasjon som støtte til kvalifikasjons- og innkjøpsprosesser både for operatører og andre kjøperorganisasjoner.

  • Selskapsinformasjon (kontaktinformasjon, lokasjon, finansielle nøkkeltall, referanser, eierskapsstruktur, sertifikat)
  • Leverandørens produkter og tjenester​
  • Leverandørens egenvurdering
  • Revisjonsrapporter

Leverandørens produkter og tjenester

Magnet JQS bruker FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC), en anerkjent kategori standard som gjør at leverandører kan være så presise som mulig i beskrivelsen av produkter og tjenester.

Leverandørdata knyttet til kreditt- og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norge AS til sluttbrukere i Magnet JQS.

Leverandørens egenvurdering (Capability assessment)

Leverandører registrert i Magnet JQS må fylle ut en egenerklæring knyttet til eget styringssystem.

SECURITYRISKQUALITYRISKSUSTAINABILITYRISKHUMAN RIGHTRISKSAFETYRISKHEALTHRISKCAPABILITYASSESSMENT CAPABILITYASSESSMENTSECURITYRISKHUMAN RIGHTRISKSUSTAINABILITYRISKQUALITYRISKHEALTHRISKSAFETYRISK
THE DIGITAL PORTAL

A PORTAL FOR SUPPLIER QUALIFICATION
– USED BY CONTRACTORS AND ALL OPERATORS IN THE ENERGY INDUSTRY

Magnet JQS fremmer effektive anskaffelsesprosesser i samsvar med gjeldende EU regelverk.

02

Standardiserte revisjonsprosesser

Operatørene på norsk sokkel har en felles revisjonsordning relatert til leverandørers operasjonelle styringssystem. Les mer om de ulike revisjonsprosessene herRevisjoner – Offshore Qualific

Kjøperorganisasjoner kan synliggjøre sine kvalifiserte leverandører i Magnet JQS.

03

Datadeling på tvers av industrien

Portalen inneholder funksjoner som gjør at man kan sammenligne og velge data knyttet til den enkelte leverandør i henhold til ulike parameter.

Kjøperorganisasjoner kan abonnere på nyheter knyttet til den enkelte leverandør.

Presis søkefunksjon og funksjonalitet for brukerne

Alle selskaper som er registrert kan søke og identifisere leverandører, underleverandører eller forretningspartnere i forhold til behov knyttet til anskaffelser og forretningsutvikling.

Kjøperorganisasjoner kan søke, filtrere og begrense antall relevante leverandører.

Magnet JQS har moderne søkefunksjonalitet og mulighet for å hente ut rapporter og analyser.

Portal for leverandørkvalifisering
– brukt av kontraktører og alle operatører i energibransjen


 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Dersom ditt selskap ønsker å komme i posisjon til å inngå kontrakter med operatørene på norsk sokkel må du registrere ditt selskap og synliggjøre produkter og tjenester i Magnet JQS.

Magnet JQS er en portal som støtter leverandørkvalifisering. Gjennom forvaltning av leverandørinformasjon og styring av risiko i forsyningskjeden, bidrar Magnet JQS til effektive anskaffelsesprosesser i henhold til gjeldende EU regelverk.

Magnet JQS benytter FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC).

Kreditt- og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norway AS. Data knyttet til norske selskaper monitoreres og oppdateres annenhver uke. Data knyttet til selskaper utenfor Norge monitoreres kvartalsvis (januar, april, juni og oktober).

Det er viktig at det enkelte selskap sørger for at all informasjon som er tilgjengeliggjort i Magnet JQS er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Det er etablert et bevis som dokumenterer at man er registrert i Magnet JQS (Certificate of registration). Dette blir tilgjengelig i Magnet JQS når leverandøren oppfyller minimumskrav til utfylling av informasjon.

Ja, det er en REST API.

https://portal-apis-test-magnetjqs.collabor8.no/ (Test)

https://portal-apis-magnetjqs.collabor8.no/ (Production)

Dersom ditt selskap ønsker å bruke API for Magnet JQS, så ber vi dere fylle ut bestillingsskjema Order form

og sende dette til:
supportmagnetjqs@offshorequalific.no

For å få tilgang til API for Magnet JQS må:

Forespørrer eller forespørrers brukerorganisasjon må ha en aktiv registrering i Magnet JQS (eller Human Rights Assessment Service “HuRi”).

Forespørrer gi en kort begrunnelse for den tiltenkte bruken av API.

Logistikkmasterdata er et sett med standardiserte masterdata som deles i en felles database (Magnet JQS) og er tilgjengelig for aktørene i logistikkverdikjeden på norsk sokkel. Dataene deles av dataeieren og hentes ut av brukerne i tråd med gjeldende tilgangsregler. I Magnet JQS finnes for øyeblikket følgende logistikk data: kontainermasterdata og data om en konteiners leieforhold. En fullstendig liste over disse dataene finnes i kapittel 6, 6.1.2., 6.1.3 og 6.1.4 i retningslinjene  til  Offshore  Norge:146-Anbefalte-retningslinjer-for-utveksling-av-logistikkdata-rev.-00.pdf (offshorenorge.no)Deling og bruk av disse dataene er et felles bidrag og en felles praksis for standardisering og utveksling av data i logistikkverdikjeden i energisektoren på norsk kontinentalsokkel (NCS). Retningslinje 146 fra Offshore Norge spesifiserer hvilken type data som skal standardiseres og utveksles, samt i hvilke type format. Retningslinje 146 vil ved å utveksle disse logistikkmasterdataene mellom aktørene i logistikkverdikjeden bidra til økt interoperabilitet i bransjen.

Først må selskapet ditt være registrert i Magnet JQS, og du må ha en brukerkonto der.

For å få tilgang til å bruke og/eller dele logistikkmasterdata må du sende en e-post til support.magnetjqs@offshorequalific.no, inkludert følgende:

  1. Beskriv hvorfor du ønsker å dele og/eller bruke logistikkmasterdata.
  2. Oppgi Global Location Number (GLN) for ditt hovedkontoret. GLN er et standardisert adresseformat som brukes som identifikator på adresse i tjenesten. GLN nummer leveres av GS1. Sjekk om du har en GLN ved å oppgi organisasjonsnummeret ditt her: Trenger du GLN? – GS1 Norway
  3. Identifiser din rolle i forsyningskjeden. Det finnes tre roller i løsningen. Disse definerer hvilke data du har tilgang til i Magnet JQS. Rollene er: Operatør – Kommersiell utleier av konteiner – Annen
  4. Hvis selskapet ditt ønsker tilgang til Magnet JQS via API-et, må bestillingsskjemaet fylles ut og vedlegges i e-posten til support: Bestillingsskjema Order form

Magnet JQS support

Mandag til fredag (08:00 – 16:00 CET)

Magnet JQS portal

Tove Elin Henriksen

+47 938 37 575

teh@offshorequalific.no