Skip to main content

MAGNET JQS

Bransjens felles kvalifiseringssystem

Magnet JQS er en digital portal som brukes av operatører og kontraktører i energibransjen til å søke etter, revidere og kvalifisere leverandører i henhold til sine respektive kvalifikasjons- og innkjøpskrav.

Magnet JQS er i samsvar med EUs regelverk for offentlige anskaffelser.

Magnet JQS tilbyr

Økt synliggjøring av leverandørens produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder

Tilgang til standardisert leverandørinformasjon i en felles portal

Datadeling på tvers av industrien

Presis søkefunksjon og funksjonalitet for brukerne

Magnet JQS bidrar til

Økt synliggjøring av leverandørens produkter og tjenester for eksisterende og nye kunder i energibransjen 

Leverandører kan synliggjøre sine produkter og tjenester i Magnet JQS. Dette kan by på forretningsmuligheter i form av kontrakter med nye kunder.

Tilgang til standardisert leverandørinformasjon i en felles portal

Magnet JQS bidrar med standardisert leverandørinformasjon som støtte til kvalifikasjons- og innkjøpsprosesser både for operatører og andre brukerorganisasjoner.

Magnet JQS bruker FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC), en anerkjent kategori standard som gjør at leverandører kan være så presise som mulig i beskrivelsen av produkter og tjenester.

Leverandørdata knyttet til kreditt- og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norge AS til sluttbrukere i Magnet JQS.

Datadeling på tvers av industrien

Portalen inneholder funksjoner som gjør at man kan sammenligne og velge data knyttet til den enkelte leverandør i henhold til ulike parameter.

Kjøperorganisasjoner kan abonnere på nyheter knyttet til den enkelte leverandør.

Kjøperorganisasjoner kan synliggjøre for intern bruk hvilke leverandører som er kvalifisert i henhold til krav i anskaffelsesprosesser.

Presis søkefunksjon og funksjonalitet for brukerne

Alle selskaper som er registrert kan søke og identifisere leverandører, underleverandører eller forretningspartnere i forhold til behov knyttet til anskaffelser og forretningsutvikling.

Kjøperorganisasjoner kan søke, filtrere og begrense antall relevante leverandører.

Magnet JQS har moderne søkefunksjonalitet og mulighet for å hente ut rapporter og analyser.

Nyhetsbrev

Tidligere nyhetsbrev

Ofte stilte spørsmål

Dersom ditt selskap ønsker å komme i posisjon til å inngå kontrakter med operatørene på norsk sokkel må du registrere ditt selskap og synliggjøre produkter og tjenester i Magnet JQS.

Magnet JQS er en portal som støtter leverandørkvalifisering. Gjennom forvaltning av leverandørinformasjon og styring av risiko i forsyningskjeden, bidrar Magnet JQS til effektive anskaffelsesprosesser i henhold til gjeldende EU regelverk.

NOK 5700 pr år

Magnet JQS benytter FNs standard for produkter og tjenester (United Nations Standard Products and Services Code-UNSPSC).

Kreditt og foretaksinformasjon videreformidles fra globale forretningsregister via Creditsafe Norway AS til sluttbrukere i Magnet JQS.

Det er viktig at det enkelte selskap sørger for at all informasjon som er tilgjengeliggjort i Magnet JQS er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Det er etablert et bevis som dokumenterer at man er registrert i Magnet JQS (Certificate of registration). Dette blir tilgjengelig i Magnet JQS når leverandøren oppfyller minimumskrav til utfylling av informasjon.

Ja, det er en REST API.

https://portal-apis-magnetjqs.collabor8.no/

Dersom ditt selskap ønsker å bruke API for Magnet JQS, så ber vi dere fylle ut bestillingsskjema OrderForm-Collabor8-M2M-Application-Magnet-JQS.docx (live.com) og sende dette inn til supportmagnetjqs@offshorequalific.no

For å få tilgang til API for Magnet JQS må:

Forespørrer eller forespørrers brukerorganisasjon må ha en aktiv registrering i Magnet JQS (eller Human Rights Assessment Service “HuRi”).

Forespørrer gi en kort begrunnelse for den tiltenkte bruken av API.

Magnet JQS support

Mandag til fredag (08:00 – 16:00 CET)

Magnet JQS portal

Tove Elin Henriksen

+47 938 37 575

teh@offshorequalific.no