Skip to main content

Personvern

Generell personvern policy er gjeldende for alle tjenestene, i tillegg til den spesifikke policyen for hver tjeneste.

Offshore Qualific general privacy policy Magnet JQS privacy policy
Gjeldende versjon May 2023 June 2023
Tidligere versjon May 2023