Skip to main content

Helikopter

Felles revisjonstjenester for helikopterleverandører.

Det er etablert en revisjonstjeneste som har som formål å fasilitere en årlig fellesrevisjon av helikopterleverandørene på norsk sokkel.

I følge påseplikten i petroleumsregelverket har alle operatører på norsk sokkel krav til å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk.

Et felles revisjonskonsept ble først etablert i 1983. Revisjonsordningen har utviklet seg til dagens ordning med felles retningslinjer, koordinering og operatørdeltakelse i Offshore Norge sine fagfora.

Offshore Qualific koordinerer arbeidet på vegne av operatørene på norsk sokkel.

 

Revisjonstjenesten bidrar til:

Et felles rammeverk for revisjon av helikopterleverandører gjennom standardiserte revisjonsmetoder og deling av revisjonsdata.

  1. Eliminerer duplisering av leverandørrevisjoner og gjør det enklere for leverandører å demonstrere samsvar med gjeldende regelverk.
  2. Felles operatørkrav og standardiserte revisjonsprosesser effektiviserer arbeidsprosesser både for operatører og leverandører og gir økt verdiskaping for aktørene i bransjen.
  3. Sentralisering av fagekspertise, noe som bidrar til økt erfaringsoverføring og læring mellom aktørene i bransjen.

Spørsmål kan rettes til:

Ole Morten Løge

Facilitator Audit Services

+47 920 87 028

oml@offshorequalific.no

 

Svein Håkon Fjelltun

Administrerende direktør

+47 988 99 442

shf@offshorequalific.no