Skip to main content

Sikring

Sikring av utstyr og materiell på norsk sokkel

Det er etablert en ordning som har som formål å fasilitere sikringsavtaler og sikringsrevisjoner på vegne av operatørene på norsk sokkel

På vegne av Operatørene kan Offshore Qualific inngå sikringsavtaler med sentrale leverandører og forsyningsbaser i henhold til Offshore Norge retningslinje 091 – Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien (offshorenorge.no)

Ordningen bidrar til

Felles koordinering og operatørkrav ift. sikring av leverandører og materiell for petroleumsinstallasjoner offshore.

  1. Standardiserte revisjonsprosesser utelukker duplisering av leverandørrevisjoner.
  2. Effektivisering av arbeidsprosesser og reduksjon av industrikostnader.
  3. Gjør det enklere for leverandøren å etterleve samsvar med gjeldende regelverk.
  4. Tilgang til fagekspertise på fellesarenaen.

Påvegne av Operatører kan Offshore Qualific inngå sikringsavtaler med sentrale leverandører og forsyningsbaser. Dersom ditt selskap har behov for å inngå en sikringsavtale anbefaler vi at du koordinerer med kunde (operatør) og deretter kontakter Offshore Qualific for informasjon om videre prosess.

Revisjonene gjennomføres av tredje parts revisjonsselskap som er spesialister innen faget. Offshore Qualific koordinerer revisjonene på vegne av operatørene.

Spørsmål kan rettes til

Ole Morten Løge

Facilitator Audit Services

+47 920 87 028

r091@offshorequalific.no

 

Svein Håkon Fjelltun

Administrerende direktør

+47 988 99 442

r091@offshorequalific.no