Skip to main content

Operasjonelle styringssystem

Bransjen har etablert en felles revisjonstjeneste knyttet til leverandørers operasjonelle styringssystem. Ved å samle inn og dele leverandørdata kan operatørene bedre styre risiko i forsyningskjeden og oppnå effektive anskaffelsesprosesser.

Offshore Qualific koordinerer arbeidet på vegne av operatørene på norsk sokkel.

Revisjonstjenesten bidrar til

Et felles rammeverk for revisjon av operasjonelle styringssystem hos leverandører som er registrert i Magnet JQS.

Å verifisere og dokumentere at krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen etterleves og er i samsvar med internasjonale standarder.

Felles operatørkrav gir standardiserte revisjonsordninger som forhindrer duplisering av revisjonsprosesser.

Mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser både for operatører og leverandører.

Standardisert datainnsamling og -deling som bidrar til å ytterligere øke sikkerheten i bransjen.

Spesialistkompetanse på fellesarenaen bidrar til økt erfaringsoverføring og læring.

Revisjonstjenesten

  1. Leverandører som er registrert i Magnet JQS kan bli gjenstand for en revisjon i forhold til operasjonelle styringssystem, ref. Magnet JQS Special Terms, section 8.2 Verification som signeres i forbindelse med registrering i Magnet JQS.
  2. Hensikten med revisjon av leverandørens operasjonelle styringssystem er å verifisere samsvar med internasjonale standarder (ISO 9001, 14001, 27001 og 45001, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og forventningene som er definert i IOGP 510 Operating Management System Framework.
  3. Revisjonen verifiserer også samsvar mellom leverandørens egenevaluering (capability assessment) som er tilgjengelig i Magnet JQS, og styringssystem som er implementert hos leverandøren.
  4. Revisjonene gjennomføres av revisjonsselskap på vegne av Offshore Qualific.
  5. Revisjonene foregår på site eller via Teams.
  6. Revisjonsrapportene publiseres i Magnet JQS, og gjøres tilgjengelig for operatørselskapene.

Har du spørsmål?

Send en e-post til: jqsaudits@offshorequalific.no