Skip to main content

Menneskerettigheter

En global revisjonstjeneste knyttet til menneskerettigheter

Det er etablert en revisjonstjeneste som har som formål å revidere leverandører i energibransjen i forhold til menneskerettighetsaspektet.

 

Revisjonstjenesten bidrar til

Forbedring av arbeidsvelferd i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og de grunnleggende konvensjonene til den Internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

  1. Leverandører viser respekt for menneskerettigheter i sitt arbeid. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring av arbeid knyttet til kontraktsgjennomføring og bedring av arbeidsforhold i forsyningskjeden.
  2. Effektivisering av revisjoner knyttet til menneskerettigheter i forsyningskjeden gjennom felles rammeverk, standardisering av revisjonsmetodikk og deling av revisjonsresultater.
  3. Eliminerer duplisering av leverandør revisjoner og redusere kost både for operatør og leverandør.
  4. Tilbyr operatørene tilgang til tredje parts revisjonstjenester og fagekspertise.

Er ditt selskap nominert for en menneskerettighetsrevisjon?

Dersom ditt selskap er nominert for en revisjon i forhold til menneskerettigheter så kan du finne mer informasjon om revisjonsprosessen ved å klikke Les mer.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Brukerorganisasjonene er i fellesskap ansvarlig for kostnadene knyttet til denne tjenesten. Hver revisjon betales av den enkelte bestiller. Kontakt tjenesteansvarlig for mer informasjon.

Dette er en global revisjonstjeneste som kan benyttes av alle operatører i offshore- og energibransjen. Andre brukerorganisasjoner vil bli vurdert av referansegruppen tilknyttet denne tjenesten for endelig godkjenning.

Har du spørsmål?

Elisabeth Aaserød

HSE & Audit Advisor

eaa@offshorequalific.no