Leverandørkvalifisering er et viktig arbeid for våre medlemsbedrifter. Vi er svært fornøyde med å kunne bidra til økt fokus på arbeidet ved å etablere en egen forretningsenhet som skal sikre fokus på fellesarenaen og høy kvalitet på fagområdet, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge.

– Gjennom felles operatørkrav og standardiserte revisjonsordninger bidrar bransjesamarbeidet til mer effektive og kostnadsbesparende arbeidsprosesser, og dermed økt verdiskaping i energibransjen, fortsetter hun.

Bransjen tar nå et viktig initiativ ved å samle operatørenes foretrukne kvalifiseringssystem, Magnet JQS og de tilhørende revisjonsordningene knyttet til operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikopter i et eget datterselskap.

– Gjennom økt kvalitet på innsamlet leverandørdata og tilgang på datadeling via Magnet JQS-portalen, kan operatørene på norsk sokkel bedre styre risiko i forsyningskjeden knyttet til anskaffelsesprosesser. Vi ser fram til å videreutvikle vår rolle som bransjeaktør gjennom høy kvalitet på våre leveranser, sier Svein Håkon Fjelltun, administrerende direktør i Offshore Qualific.

Ved å samarbeide med høyt kompetente leverandører med kapasitet i tråd med operatørens krav og standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar, kan vi som operatør bidra til sikre og bærekraftige anskaffelsesprosesser i verdikjeden. Dette er et viktig steg i retning av å skape en konkurransedyktig energibransje i årene fremover, sier Linda Kåda Høiland, VP Supply Chain – Operations, Equinor og styreleder i Offshore Qualific.

 

Kontaktpersoner:

Svein Håkon Fjelltun, administrerende direktør, Offshore Qualific.
Mobil: 988 99 442

Kolbjørn Andreassen, Kommunikasjonsleder arbeidsliv og operative forhold. Mobil: 952 82 808