Hva betyr dette i praksis?

Offshore Qualific overtar ansvaret for Magnet JQS. Dette medfører ingen større endringer for brukerne av Magnet JQS fra 2.mai 2023.

Følgende er nytt:

Magnet JQS

Ny login adresse til Magnet JQS er

magnetjqs.offshorequalific.no

Ny mail adresse til Magnet JQS brukerstøtte er support.magnetjqs@offshorequalific.no

Revisjonstjenester

Offshore Qualific overtar koordineringen av revisjonstjenester knyttet til operasjonelle styringssystem, menneskerettigheter, sikring og helikopter. Revisjonstjenestene gjennomføres som før.