Som et ledd i dette arbeidet er det etablert en retningslinje for standardisering og deling av logistikkdata i regi av Offshore Norge. Hensikten med retningslinjen er å sikre en felles praksis for standardisering og utveksling av data til bruk i forsyningskjeden for olje og energivirksomheten på norsk kontinentalsokkel. For mer informasjon om innholdet i retningslinjen,  se 146 – Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata (offshorenorge.no)Bransjen har i den forbindelse besluttet at man skal starte med utveksling av konteiner masterdata og konteiner leiedata i første omgang. Datadelingen vil foregå via den digitale portalen Magnet JQS som forvaltes av Offshore Qualific, datterselskapet til Offshore Norge.

Industrien vil kunne høste en rekke fordeler av å etablere en felles praksis for standardisering og utveksling av data innenfor logistikkoperasjoner.  Dette vil kunne bidra til at bransjen i sin helhet har en felles forståelse i forhold til begrepsbruk knyttet til logistikkdata, noe som vil føre til bedre kommunikasjon mellom aktørene. Videre vil aktørene få tilgang til standardiserte, pålitelige og unike data, noe som fremmer samarbeid og effektiviserer arbeidsprosesser både for operatører og leverandører. Bransjen blir mer datadreven og vil kunne tilpasse seg og raskere i forhold til implementering av nye teknologiske løsninger som fremmer samhandling i industrien.

Ny funksjonalitet knyttet til logistikkdata er nå implementert i Magnet JQS og det er viktig at aktørene tar denne i bruk slik at man får størst mulig effekt av dette bransjeinitiativet. Equinor, Vår Energi, Aker BP, Swire Energy Services og Modex har allerede hatt et samkjøringsmøte for å komme raskt i gang med datadelingen.

Kontaktinformasjon brukerstøtte:

Dersom du har spørsmål knyttet til registrering av selskap i Magnet JQS eller øvrig bruk ber vi om at du tar kontakt med:

Support

+ 47 23 26 13 94

Support.magnetjqs@offshorequalific.no

Mandag til fredag (08:00-16:00 CET)

How do you access logistics master data in Magnet JQS?