Den årlige fellesrevisjonen av Bristow Norway AS fant sted i perioden 23. til 27. oktober. Revisjonsarbeidet omfattet hovedkontoret på Sola og basene i Florø, Bergen og Hammerfest. Revisjonsteamet har bestått av representanter fra en rekke operatørselskaper som har det faglige ansvaret for fellesrevisjonen.

Det årlige revisjonsprogrammet er omfattende og dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner hos leverandøren. Her går vi inn og etterser leverandørens styringssystem, flyoperasjoner, søk- og redningsoperasjoner og oppfølging av underleverandører for å nevne noen, sier Ole Morten Løge, Fasilitator for revisjonsordningen i Offshore Qualific. Vi sjekker også at leverandøren har fulgt opp tiltaksplanene fra forrige års revisjon som et ledd i den kontinuerlige forbedringen av sitt arbeid. I år har vi også hatt ekstra fokus på å sikre oppfølging av operasjonene på helikopterterminalene, sier han.

Revisjonsordningen koordineres gjennom Offshore Qualific, datterselskapet til Offshore Norge.

Se også
Helikopter – Offshore Qualific