OTD er en viktig bransjearena for Offshore Qualific, datterselskapet til Offshore Norge. 350 utstillere og over 15000 besøkende er forventet og samles i Stavanger denne uken.

Her treffer vi leverandørmarkedet, og det er svært viktig for oss å nå ut med informasjon til denne målgruppen, sier Svein Håkon Fjelltun, CEO i Offshore Qualific. Formålet vårt er å tilrettelegge for leverandørkvalifisering og fremme sikker og effektiv drift i energibransjen.

Vi forvalter Magnet JQS, en portal for leverandørkvalifisering som brukes av alle operatørene og kontraktørene i energibransjen. Her kan leverandørene oppnå økt synliggjøring av sine produkter og tjenester overfor eksisterende og nye kunder. Gjennom kontinuerlig oppfølging og høy datakvalitet, bidrar Magnet JQS til pålitelige og standardiserte leverandørdata. Operatørene bruker Magnet JQS som en database hvor de kan søke etter, revidere og kvalifisere leverandører i henhold til sine respektive kvalifikasjons- og innkjøpskrav. Standardiserte leverandørdata og revisjonsprosesser på fellesarenaen forenkler arbeidshverdagen både for operatør og leverandør, sier han.

Per i dag er det hovedsakelig operatørene og kontraktørene som bruker Magnet JQS som kjøperorganisasjoner. Her ligger det et potensial for at leverandørene også kan benytte Magnet JQS som verktøy i oppfølging av sine underleverandører i anskaffelsesprosesser, legger han til.

Dette budskapet ønsker vi å nå ut til leverandørene med. Under OTD tar vi imot besøkende på stand hvor man kan få en introduksjon av Magnet JQS portalen.

Les mer om Magnet JQS på Offshore Qualific sine nettsider: Magnet JQS – Offshore Qualific

Møt oss på OTD, stand nr E-1038 i Hall E (Expohallen)

Følg oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/offshore-qualific/