For våre kunder vil fordelene være:

  • Enklere brukeropplevelse for sluttbruker
  • Enklere administrasjon (nye brukere og sletting av brukere) av brukere i Magnet JQS

Du kan lese mer om Microsoft Entra ID (B2B Collaboration) her

Vi planlegger at omleggingen vil skje 3. mai 2024.

 

FAQ – Microsoft Entra ID for Magnet JQS

Q: Hvem blir påvirket?

A: Alle nåværende brukere i Magnet JQS

Q: Vil jeg få varsel?

A: Første gang du logger på Magnet JQS etter migreringen, vil du bli bedt om å sette opp din Mircrosoft to faktor autentisering metode.

Q: Som en eksisterende Hello Administrator, vil min rolle bli videreført?

A: Nei, nå vil all brukeradministrasjon skje av brukere med rollen «Company Super User» i Magnet JQS.

Q: Hvordan kan vi legge til nye brukere i Magnet JQS?

A: Brukere med rollen “Company Super User” kan legge til nye brukere i Magnet JQS slik som i dag.  Bruker administrasjon vil nå bare skje i User Magnet JQS.

Q: Hvordan finner jeg ut hvem som har rollen “Company Super User» i mitt selskap?

A: Hvis denne informasjonen ikke er gjort tilgjengelig for deg internt, så kan du kontakte vårt support team.

 

For mer informasjon og support;

support.magnetjqs@offshorequalific.no

+47 23 26 13 94

Mandag – Fredag

(08:00 – 16:00)