Det er fint å få anledning til å delta på Equinor sin leverandørdag. Som relativt nyetablert datterselskap av Offshore Norge er det viktig for oss å nå ut med informasjon om vårt formål som er å styrke arbeid med leverandørkvalifisering og revisjonstjenester.

Operatørene i energibransjen er våre premissleverandører. Arenaer som denne gir oss en unik mulighet til å støtte opp under operatørens arbeid med å samarbeide med høyt kompetente leverandører med kompetanse og kapasitet i tråd med selskapenes krav og standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar, sier Svein Håkon Fjelltun, CEO i Offshore Qualific.

Vi forvalter Magnet JQS, en portal for leverandørkvalifisering. Operatørene bruker Magnet JQS som en database hvor de kan søke etter, revidere og kvalifisere leverandører i henhold til sine kvalifikasjons- og innkjøpskrav. Leverandørene på sin side får mulighet til å synliggjøre sine produkter og tjenester og på den måten øke sannsynligheten for å bli en foretrukket leverandør. Magnet JQS gir også leverandørene muligheter til å benytte portalen i sitt arbeid som kjøperorganisasjon. Her er det mange gevinster, både for operatører, kontraktører og leverandører, sier han.