Leverandørkvalifisering er et viktig arbeid for oss som operatør. Vi samarbeider med høyt kompetente leverandører med kompetanse og kapasitet i tråd med selskapets krav og standarder knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar.

Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre anlegg. Vi i Equinor bruker derfor Magnet JQS som en database hvor vi kan søke etter, revidere og kvalifisere leverandører i henhold til våre kvalifikasjons- og innkjøpskrav, sier Hilde Solheim, Chief Consultant at Equinor ASA Norge.

Standardiserte leverandørdata og revisjonsprosesser på fellesareaen forenkler arbeidshverdagen både for oss som operatør og for leverandørene. Gjennom økt kvalitet på innsamlet leverandørdata og tilgang på datadeling via Magnet JQS-portalen, kan vi som operatører bedre styre risiko i verdikjeden knyttet til anskaffelser. Dette er viktig for å fremme en sikker og effektiv drift i offshore- og energibransjen, og på den måten skape en bærekraftig industri for fremtidige generasjoner, sier hun.

Magnet JQS eies og driftes av Offshore Qualific, et heleid datterselskap til bransjeforeningen Offshore Norge.

Se mer informasjon om Magnet JQS