Magnet JQS er energiindustriens egen portal for leverandørkvalifisering og oppfølging, og alle selskaper gis derfor gjennom sitt Magnet JQS Basic abonnement tilgang til å bruke portalen som kjøperorganisasjon. Tilgang til andre selskapsprofiler bidrar til å effektivisere bransjen gjennom standardiserte prosesser og reduksjon av dupliserte rapporteringskrav.

Det er gjort mindre justeringer i General terms og Special terms dokumentene for å sikre samsvar med navneendringen. Endringene ansees ikke ha noen praktisk betydning for leveransen eller kundeforholdet.

Magnet JQS Special terms  Supplier endrer navn til Magnet JQS Basic Special terms fra og med 1.juli 2024.

Avtale dokumentene er tilgjengelige på vår webside: https://offshorequalific.no/terms/

Her er noe av det du kan utnytte i ditt Magnet JQS Basic abonnement:

Bruk Magnet JQS til oppfølging og kvalifisering av dine leverandører

  • Tilgang til leverandørprofiler og bruk av flagg funksjonalitet
  • Søke etter leverandører og sammenligninger
  • Tilgang til finansielle nøkkeltall og eierskapsstruktur
  • Tilgang til egenvurderinger
  • Be om tilgang til revisjonsresultater

Lag en attraktiv profil som er tilgjengelig for en bred gruppe av kjøperorganisasjoner i energiindustrien

  • Informasjon om dine produkter og tjenester
  • Referanser
  • Egenvurderinger
  • Deling og gjenbruk av revisjonsresultater

Les mer: https://offshorequalific.no/no/magnetjqs/