Vi har oppdatert vår identitets- og tilgangsadministrasjonstjeneste for Magnet JQS til Microsoft Entra ID. Dette vil gi en sikrere og mer pålitelig påloggings- og autentiseringsprosess. Brukere kan nå bruke Microsoft Authenticator-appen, eller SMS, som autentiseringsmetode, og brukeradministrasjon foregår nå kun i Magnet JQS.

Vi har laget en veiledning for våre brukere om hvordan man får tilgang til Magnet JQS: (kun tilgjengelig på engelsk): Getting Started with Microsoft Entra ID for Magnet JQS